zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2012/05/00010
wartość: powyżej 5 000 000 EUR
termin składania ofert: 27 lipca 2012  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania remont pasa (209kB) word
2 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe (241kB) pdf
3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (659kB) pdf
   załączniki :

FORMULARZ OFERTOWY (213kB) zip  
  
Przedmiar robót - nawierzchnie betonowe drogi startowej DS (234kB) word

Zestawienie zbiorcze wartości remontu drogi startowej PLB Bydgoszcz (227kB) word

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (239kB) word

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (226kB) word

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (236kB) word

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (221kB) word

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG (231kB) word

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH (42kB) word

Zobowiązanie podmiotu do udostępniania wiedzy i doświadczenia / potencjału technicznego / osób zdolnych do wykonania zamówienia (232kB) word

Rehabilitacja istniejącej nawierzchni betonowej (436kB) pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (304kB) pdf

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (271kB) pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (245kB) pdf

wzor_umowy_na_remont_pasa_startowego (197kB) word

TECHNOLOGIA REMONTU DROGI STARTOWEJ LOTNISKA BYDGOSZCZ (598kB) pdf
 
Informacja o terminie wizji lokalnej (317kB) word

Wyjasnienia_udzielone_wykonawcom_-_info (3044kB) pdf
 
wizja lokalna - dokumenty (138kB) pdf

Wyjaśnienia udzielone wykonawcom_2 (1977kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (247kB) pdf

Protokół z wizji lokalnej i odpowiedzi (1558kB) pdf

Informacja o wyborze oferty (431kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Koblański (20 czerwca 2012, 11:13:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (7 września 2012, 12:17:36)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7999