Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (12)  |  Przetargi unieważnione (6)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2014  |  Przetargi z roku 2012

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/01/00057
wartość: powyżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: podstawa prawna : art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.