Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania oraz remont nawierzchni dróg technicznych PLB."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2014/09/00015
wartość: powyżej 5 186 000 EUR
termin składania ofert: 12 listopada 2014  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Dostawa nowego urządzenia do odlodzenia i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych"

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2014/04/00026
wartość: powyżej 414 000 EUR
termin składania ofert: 29 września 2014  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Sprzedaż sprzętu handlingowego i lotniskowego

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie Kodeksu cywilnego z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j. Dz.U. 2014 poz. 121
nr sprawy: 2014/03/00014
wartość: zależna od ofert
termin składania ofert: 5 września 2014  11:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawy w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Dostawa sprzętu do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2014/04/00026
wartość: powyżej 414 000 EUR
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)