Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa i uruchomienie Automatycznego Systemu Pomiarów Parametrów Meteorologicznych (AWOS) oraz systemu zapasowego AWOS-R na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. wraz z instalacją niezbędnej infrastruktury technicznej

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2015/12/00003
wartość: powyżej 418 000 EUR
termin składania ofert: 17 lutego 2016  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)