Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w roku 2023

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2022/09/00040
wartość: powyżej 431 000 EUR
termin składania ofert: 3 listopada 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt. 1) ustawy PZP  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)