Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawy w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Dostawa nowego urządzenia do odlodzenia i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych"

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2014/04/00026
wartość: powyżej 414 000 EUR
termin składania ofert: 4 sierpnia 2014  10:30
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie na podstawie podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont systemu elektroenergetycznego lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2014/06/00010
wartość: powyżej 5 186 000 EUR
termin składania ofert: 25 lipca 2014  10:30
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie na podstawie podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont systemu elektroenergetycznego lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2013/08/00013
wartość: powyżej 5 186 000 EUR
termin składania ofert: 23 maja 2014  10:30
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie na podstawie podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z póżń. zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)