Status Prawny

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jest spółką prawa handlowego z własnością mieszaną oraz posiada osobowość prawną.
Figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS Nr: 0000121056, XIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. powstał w wyniku przekształcenia Bydgoskiej Korporacji Lotniczej Sp. z o.o. w dniu 17 maja 1995 roku. Członkami założycielami byli: Miasto Bydgoszcz, Skarb Państwa (obecnie: Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 z siedzibą w Bydgoszczy.
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jest lotniskiem międzynarodowym oraz z dniem 1 stycznia 2005 roku uzyskał status stałego przejścia granicznego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia (Dz. U. Nr 281 poz. 2787).

metryczka


Wytworzył: Mariusz Kończak (2 marca 2005)
Opublikował: Mariusz Kończak (2 marca 2005, 14:31:49)

Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (10 lutego 2011, 11:56:33)
Zmieniono: zmiana dotycząca udziału prywatnego w kapitale spółki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18866