Rok 2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.-31.12.2014 r. 
Przychody netto ze sprzedaży 13 631 965,85
Koszty działalności operacyjnej 22 707 974,19
Zysk (strata) ze sprzedaży -9 076 008,34
Pozostałe przychody operacyjne 3 363 691,15
Pozostałe koszty operacyjne 43 263,57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 755 580,76
Przychody finansowe 293 361,67
Koszty finansowe 30 041,27
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 492 260,36
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
Zysk (strata) netto -5 492 260,36

metryczka


Wytworzył: anna Kilczewska (2 czerwca 2015)
Opublikował: Łukasz Koblański (2 czerwca 2015, 14:33:03)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1962