Bilans za Rok 2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.-31.12.2016 r. 
Przychody netto ze sprzedaży 17 347 581,93
Koszty działalności operacyjnej 31 098 471,89
Zysk (strata) ze sprzedaży -13 750 889,96
Pozostałe przychody operacyjne 6 753 960,85
Pozostałe koszty operacyjne 2 895 082,11
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 892 011,22
Przychody finansowe 165 803,58
Koszty finansowe 124 767,22
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 850 974,86
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
Zysk (strata) netto -9 850 974,86
     

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:45:43)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2021