Rok 2020


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT         01.01.-31.12.2020 r. 

Przychody netto ze sprzedaży                  13 245 830,88 
Koszty działalności operacyjnej                24 302 470,51
Zysk (strata) ze sprzedaży               -11 056 639,63
Pozostałe przychody operacyjne        2 551 031,14
Pozostałe koszty operacyjne        1 012 096,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej      -9 517 704,75
Przychody finansowe               30 833,59
Koszty finansowe                               101 258,14
Zysk (strata) netto                           -9 588 129,30

metryczka


Wytworzył: Wikarski (5 listopada 2021)
Opublikował: Nataniel Wikarski (5 listopada 2021, 09:51:00)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359