Zarząd Spółki: 

Monika Mejsner-Hermelin - Prezes Zarządu 
Wojciech Bartuzi - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Olgierd Sobkowiak 
Tomasz Lewandowski 
Maciej Piniewski 
Radosław Rybak