Zarząd Spółki: 

Monika Mejsner-Hermelin - Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza:

Olgierd Sobkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Edward Hartwich – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tomasz Lewandowski – Sekretarz Rady Nadzorczej, Miasto Bydgoszcz

Radosław Rybak – Członek Rady Nadzorczej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Maciej Piniewski – Członek Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie