zamówienie na:

Dostawy w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Zakup sprzętu handlingowego"

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2012/10/00012
wartość: powyżej 400 000 EUR
termin składania ofert: 29 marca 2013  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty