zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont lotniskowego systemu elektroświetlnego oraz oznakowania pionowego z dostosowaniem do aktualnego układu nawierzchni lotniskowych wraz z remontem poboczy drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2013/03/00016
wartość: powyżej 5 000 000 EUR
termin składania ofert: 29 maja 2013  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnęty