zamówienie na:

Dostawy w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Zakup pushbacka bezdyszlowego"

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2013/04/00021
wartość: powyżej 400 000 EUR
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  10:30
wynik postępowania: rozstrzygnięty