zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy: 2013/05/00013
wartość: powyżej 5 000 000 EUR
termin składania ofert: 30 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty