RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.-31.12.2015 r. 
Przychody netto ze sprzedaży 15 542 218,94
Koszty działalności operacyjnej 28 481 156,01
Zysk (strata) ze sprzedaży -12 938 937,07
Pozostałe przychody operacyjne 6 088 569,99
Pozostałe koszty operacyjne 555 447,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 405 814,84
Przychody finansowe 1 285 976,58
Koszty finansowe 38 538,58
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -6 158 376,84
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
Zysk (strata) netto -6 158 376,84

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska (20 czerwca 2016)
Opublikował: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 12:37:59)
Podmiot udostępniający: plb

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2624