Rachunek zysków i strat za 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.-31.12.2019 r. 
Przychody netto ze sprzedaży 19 380 292,50 
Koszty działalności operacyjnej 29 731 860,47
Zysk (strata) ze sprzedaży -10 351 567,97
Pozostałe przychody operacyjne 4 755 231,54
Pozostałe koszty operacyjne 2 119 724,77
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 716 061,20
Przychody finansowe 132 087,90
Koszty finansowe 189 837,03
Zysk (strata) netto -7 773 810,33

metryczka


Wytworzył: Anna Kilczewska-Tysków (17 lipca 2020)
Opublikował: Nataniel Wikarski (20 lipca 2020, 09:40:33)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221