Rok 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT       01.01.-31.12.2021 r.  
Przychody netto ze sprzedaży               13 757 040,34 
Koszty działalności operacyjnej               26 358 336,62
Zysk (strata) ze sprzedaży                               -12 601 296,28 
Pozostałe przychody operacyjne                        2 464 422,08 
Pozostałe koszty operacyjne               332 407,25 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej      -10 469 281,45 
Przychody finansowe                       445,68 
Koszty finansowe                                             48 932,96 
Zysk (strata) netto               -10 517 768,73

metryczka


Wytworzył: Tomasz Reszka (27 lipca 2022)
Opublikował: Tomasz Reszka (27 lipca 2022, 13:45:09)
Podmiot udostępniający: PLB

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339