zamówienie na:

Roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac : "Remont płaszczyzny postojowej PPS1 Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A."

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy: 2012/02/00011
wartość: powyżej 5 000 000 EUR
termin składania ofert: 18 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty