Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/01/00057
wartość: powyżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 20 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: podstawa prawna : art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Świadczenie przez certyfikowany podmiot usług w zakresie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej w strefie ruchu lotniskowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.-(AFIS) oraz w zakresie osłony prognostycznej lotniska Bydgoszcz (MET)

zamawiający: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ID : 296471
wartość: powyżej 443 000 EUR
termin składania ofert: 3 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Przekroczenie budżetu 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)