Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 60)

Organy Spółki
rejestr zmian informacji

zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Data: 2011-02-10 11:26:08
Autor: Tomasz Reszka
usunięcie błędnego wpisu
Data: 2011-01-17 08:53:09
Autor: Tomasz Reszka
dodanie składu rady nadzorczej
Data: 2010-09-28 12:01:36
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie rady nadzorczej
Data: 2010-08-23 08:39:06
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w akcjonariacie
Data: 2010-07-09 11:14:15
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie zarządu
Data: 2010-05-28 12:10:57
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie akcjonariatu
Data: 2009-11-12 07:37:53
Autor: Tomasz Reszka
zmiana nazwy akcjonariusza i wprowadzenie nowych akcjonariuszy
Data: 2009-09-30 09:49:07
Autor: Tomasz Reszka
zmiana nazwy akcjonariusza
Data: 2009-04-20 13:26:38
Autor: Tomasz Reszka
zmiana nazwy akcjonariusza
Data: 2009-04-17 12:27:58
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie rady nadzorczej
Data: 2008-11-21 12:05:27
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie rady nadzorczej
Data: 2008-11-20 14:57:56
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie rady nadzorczej
Data: 2008-11-20 09:53:02
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w skłądzie rady nadzorczej
Data: 2008-10-14 16:32:26
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w składzie rady nadzorczej
Data: 2008-10-14 15:40:34
Autor: Tomasz Reszka
odwołanie rady nadzorczej
Data: 2008-10-14 11:28:54
Autor: Tomasz Reszka
.
Data: 2008-09-22 12:50:44
Autor: Tomasz Reszka
zmiana w nazwie akcjonariusza
Data: 2008-09-22 12:46:39
Autor: Tomasz Reszka
zmiana nazwy katalogu
Data: 2008-09-17 09:22:15
Autor: Tomasz Reszka
uzupełnienie informacji
Data: 2008-09-16 16:37:10
Autor: Tomasz Reszka
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 60)

powrót do informacji »